Undergoing Planned Maintenance

We are currently undergoing planned maintenance to ensure to provide the best experience for our players. Our site will be unavailable for a short period of time. Please return later thank you for your patience.

Please contact our customer services at support@nextbet.com for any urgent matters

网站维护中

为了给玩家提供最好的用户体验,网站正在维护升级。暂时不能访问。 请稍后回来,谢谢您的支持!

如有任何疑问,请发邮件到 scsupport@nextbet.com 与我们的客服联系。

ขออภัยค่ะ เว็บไซต์กำลังปรับปรุงระบบชั่วคราว

ขณะนี้เรากำลังปรับปรุงระบบ เพื่อให้เราแน่ใจว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากเรา ซึ่งเว็บไซต์จะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง ขออภัยและขอบคุณที่อยู่เคียงข้างเรา

กรุณาติดต่อที่ฝ่ายบริการลูกค้า thsupport@nextbet.comหากต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วน

사전점검안내

현재 저희 넥스트벳은 회원님들께 더 나은 서비스를 제공해드리기위해 사전점검 진행 중입니다. 넥스트벳 사이트는 잠시동안 사용을 하실 수 없습니다. 잠시 후에 재접속해주시길 바라며, 양해해주셔서 감사합니다.

긴급상황 또는 문의가 있을시에는 저희 고객지원팀 krsupport@nextbet.com으로 연락

주시길 바랍니다.

Sedang Dalam Perawatan Terjadwal

Kami saat ini sedang melakukan perawatan terjadwal untuk memastikan kami terus dapat memberikan pengalaman bertaruh terbaik untuk pemain-pemain kami. Situs kami akan tidak dapat di akses dalam waktu yang singkat. Mohon kembali lagi nanti, terima kasih atas kesabaran anda.

Mohon hubungi layanan pelanggan kami di idsupport@nextbet.com hal-hal yang bersifat penning.

Thông báo về vấn đề bảo trì Website

Chúng tôi đang trong quá trình bảo trì để bảo đảm hơn trong việc cung cấp một dịch vụ tốt nhất cho người chơi. Trang chủ của chúng tôi sẽ bảo trì trong một thời gian ngắn. Quý khách vui lòng quay lại sau, cám ơn quý khách đã kiên nhẫn chờ đợi.

Vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ khách hàng qua email vnsupport@nextbet.com nếu có bất cứ vấn đề nào cần hỗ trợ.